zavrieť obrázok

VYBAVENIE

Pracovná skupina

 • terénny automobil Suzuki Grand Vitara
 • GPS a GNSS
 • zrkadlový relaskop
 • priemerky
 • registračné priemerky
 • Presslerov nebožiec

Pracovník

 • notebook
 • laserový výškomer a diaľkomer
 • optický klin
 • stereoskop
 • črták

Kancelária

 • multifunkčné zariadenie formátu A3, A4
 • tlačiarne formátu A3, A4
 • veľkoformátová atramentová tlačiareň formátu A0

Software

 • TopoL
 • LHPTAX
 • PT2005

LH Projekt - SK, s.r.o., 8. mája 4387/15, 921 01 Piešťany, Kancelária: Hollého 1983/23 921 01 Piešťany,

+421 33 7301264, +421 905 299 779, +421 905 554 730, lhprojekt@lhprojekt.sk