zavrieť obrázok

ČINNOSŤ

Firma

 • vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy (do 30.4.2010 lesných hospodárskych plánov)
 • poradenská a konzultačná činnosť v lesníctve
 • inžinierske a projekčné činnosti v lesníctve
  • spracovanie podkladov pre vyhlásenie lesov osobitného určenia
  • rámcové návrhy osobitného režimu hospodárenia
  • projekty rekultivácií na lesných pozemkoch
  • projekty zalesňovania nelesných plôch
  • projekty zverníc
  • územné plány – stať lesné hospodárstvo

Prostredníctvom spoločníkov

 • posudzovanie vplyvov na životné prostredie pre oblasť lesníctvo
 • znalecká činnosť v odbore Lesníctvo

LH Projekt - SK, s.r.o., 8. mája 4387/15, 921 01 Piešťany, Kancelária: Hollého 1983/23 921 01 Piešťany,

+421 33 7301264, +421 905 299 779, +421 905 554 730, lhprojekt@lhprojekt.sk