zavrieť obrázok

KTO SME

Spoločníci a konatelia

Vedúci projektanti

Projektanti

  • Igor Bednár
  • Rastislav Gavora
  • Ing. Matej Končír
  • Ing. Peter Sudor
  • Ing. Ján Vavák
  • Ing. Alexander Vietoris
  • Ing. Ľubomír Konečný

Kartografia

  • Bc. Jana Pavelková

LH Projekt - SK, s.r.o., 8. mája 4387/15, 921 01 Piešťany, Kancelária: Hollého 1983/23 921 01 Piešťany,

+421 33 7301264, +421 905 299 779, +421 905 554 730, lhprojekt@lhprojekt.sk