zavrieť obrázok

REFERENCIE

2010

Programy starostlivosti o lesy s platnosťou od 1.1.2011 – Celkom 27 859,8765 ha
Lesný celokObhospodarovateľVýmera (ha)
ČifáreLESY Slovenskej republiky, štátny podnik
EUROPALT plus, spol. s r.o.
Mária Gašparíková a spol.
Pozemkové spoločenstvo, Lesná spoločnosť Malé Vozokany
Pozemkové spoločenstvo, Lesná spoločnosť “Ostrovica“ Kozárovce
Pozemkové spoločenstvo Mochovce
Pozemkové spoločenstvo “Slance“ Kozárovce
Tajná – Šiarovce, pozemkové spoločenstvo
ostatní obhospodarovatelia - 19 subjektov
4 053,9489
144,7704
129,9443
63,0825
219,2459
65,5101
76,0684
57,6951
94,1139
Dolná SúčaLESY Slovenskej republiky, štátny podnik
C & C reality, s.r.o.
IBO s.r.o.
Lesné družstvo pozemkové spoločenstvo Hrabovka
Lesy Jehlička, s.r.o.
Lesné spoločenstvo Orechové Trenčín
Urbariát obce Horná Súča, pozemkové spoločenstvo
ostatní obhospodarovatelia - 35 subjektov
2 060,1524
200,8559
499,4991
68,2652
63,9886
84,9049
389,5002
640,8754
DrietomaLESY Slovenskej republiky, štátny podnik
LESY SR, š.p. + Ing. Juraj Vojtaššák
Ing. Juraj Vojtaššák
Ing. Jozef Hano
Lesné spoločenstvo Kostolná - pozemkové spoločenstvo
Lesné spoločenstvo Michal Múdry Šebík a spol., pozemkové spoločenstvo
Miroslav Duda ŤAŽMONT
Rožňovský urbariát - lesné a pasienkové spoločenstvo - pozemkové spoločenstvo
Urbárna obec Veľká Chocholná, pozemkové spoločenstvo
Urbariát ulice Biskupskej, lesné a pasienkové spoločenstvo - pozem. spoloč.
ostatní obhospodarovatelia - 21 subjektov
3 998,8414
142,9377
153,1095
124,4460
185,1836
99,9568
121,3161
160,8622
294,9630
79,5867
262,8675
ĽuborčaLESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Jednota bývalých urbárnikov obce Horné Srnie, pozemkové spoločenstvo
Spoločenstvo bývalých urbárnikov a lesomajiteľov obce Ľuborča
Spoločenstvo bývalých urbárnikov a lesomajiteľov Nemšová, pozem. spoloč.
Bývalí urbárnici obce Trenčianska Závada – pozemkové spoločenstvo
ostatní obhospodarovatelia - 8 subjektov
3 698,2624
165,8038
168,9602
104,1186
54,5644
46,5290
ŠahyLESY Slovenskej republiky, štátny podnik
LESY SR, š.p. + Böjtöšová + Gömöryová
ALNUS RB s.r.o.
Lesná spoločnosť Drážovce
PDA "Ipeľ" Balog nad Ipľom
POLARIS GAMMA, a.s.
PS urbárskych a pasienkových spoločností Hontianske Moravce
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Hontianske Nemce
Rutíniovské PS Dvorníky
Spolok urbarialistov - PS Lišov
ostatní obhospodarovatelia - 29 subjektov
4 203,3473
254,3808
127,0567
67,3402
55,6026
148,3303
154,1818
71,4949
52,9981
281,2610
365,9351
Neštátne lesy Plášťovce a ŠahyPozem. spoloč. - lesná a pasienková spoločnosť urbarialistov v Ipeľských Úľanoch
Pozemkové spoloč. - združenie členov bývalej pasienkovej spoloč. v Slatine
Pozemkové spoločenstvo - spoločné lesné gazdovstvo “Kóburg“ Ipeľské Uľany
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Rožňava
SLOVPOL – pozemkové spoločenstvo Plášťovce
SOTEX, s.r.o.
Urbárska pozemková spoločnosť Tešmak
Urbárske lesné a pasienkové pozemkové spoločenstvo Plášťovce
Združenie lesného pozemkového spoločenstva Merovce
Združenie urbarialistov - pozemkové spoločenstvo v Hokovciach
ostatní obhospodarovatelia - 28 subjektov
163,0534
95,2601
110,5718
589,6518
126,7928
338,8210
174,8429
507,1250
54,1236
60,3574
1 082,6178
Ostatné činnosti
ProjektObjednávateľ
Vytýčenie a "roztaxácia" lesných pozemkov vo vlastníctveLESY Slovenskej republiky, š.p., Obecné lesy Veľké Pole s.r.o.
Projekt rekultivácie skládky melafíru – SološnicaALAS SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava
Projekt rekultivácie - Ložisko PernekALAS SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava
Projekt rekultivácie lesných pozemkov Cesta R2 - Mníchova Lehota - RuskovceDOPRAVOPROJEKT, a.s., Bratislava
Identifikácia a vytýčenie vlastníckych hraníc medzi obhospodarovateľmi Urbár Bojná, Urbár Pohradie a LESY SR, š.p.LESY Slovenskej republiky, š.p.
Projekt rekultivácie - Ložisko pieskov - Šajdíkove HumenceKERKOSAND spol. s r.o., Šajdíkove Humence
Vytýčenie vlastníckych hraníc na LC MoravanyBývalí urbarialisti PS, Stará Lehota
Projekt rekultivácie - Lom stavebného kameňa SebechlebyULP spoločenstvo PS Sebechleby
Projekt rekultivácie - Lom Závada - Stará KremničkaHolcim (Slovensko) a.s., Rohožník
Projekt rekultivácie lesných pozemkov Cesta I/66 (R1) - B.Bystrica - Slov. ĽupčaSLOVENSKÁ GEODETICKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o., Banská Bystrica
Návrh osobitného režimu hospodárenia Strelnica - LipovníkMO SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Bratislava
Návrh osobitného režimu hospodárenia - Voderady - zmena kategórie lesovIng. František Potisk, Bratislava

2009

Lesné hospodárske plány s platnosťou od 1.1.2010 – Celkom 22 771,7773 ha
Lesný celokObhospodarovateľVýmera (ha)
DuchonkaLESY Slovenskej republiky, štátny podnik7 632,8683
Neštátne lesy DuchonkaRadovan Bránik
Lipoles, družstvo Lipovník
Matilda Michalková
SLOV FOREST-Á.J., s.r.o.
Urbárska spolumajiteľnosť v obci Bojná
Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Nemečky
Združ. býv. urbárnikov, komposesorát. a súkr. vlast. lesov obce Podhradie, PS
Združenie bývalých urbárnikov, pozemkové spoločenstvo Prašice
Pozemkové spoločenstvo Urbársky spolok Tvrdomestice
Urbárske poz. spol. obce Vozokany
ostatní obhospodarovatelia – 17 subjektov
98,4343
135,3419
125,2523
54,8448
513,6380
109,1622
208,4060
128,9048
124,8480
108,1931
145,5529
Biskupské lesy RadošinaSLOV FOREST - Á.J., s.r.o.1 257,1276
Horná VesLESY Slovenskej republiky, štátny podnik
LESY SR, š.p. + RST-LES, k.s.
RST - LES, k.s.
Obecné lesy Veľké Pole
PAP-PEX Slovakia, s.r.o.
Urbár Oslany
ostatní obhospodarovatelia – 9 subjektov
3 540,9069
73,6185
784,8911
475,2078
78,9685
759,4359
43,7021
PartizánskeLESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Gustáv Brida
Les. pas. a PS Ješkova Ves
Lesné - PS Janova Ves - Ješkova Ves
Poz. spol. Klátová Nová Ves
Urb. a les. spol. Klátová Nová Ves - Sádok PS
Urb. spol. Brodzany PS
Urb. spol. obce Turčianky PS
Urb. spolok Kolačno PS
Urb. spol. obce Veľký Klíž PS
Združ. býv. urb. Veľké Uherce PaLS
ostatní obhospodarovatelia – 6 subjektov
4 445,8379
114,9185
86,3907
130,3489
152,1606
64,9544
241,8586
189,8770
59,1728
674,5564
67,4144
144,9821
Ostatné činnosti
ProjektObjednávateľ
Dokumentácia k vyňatiu pozemkov z LPF - golf. areálORAG - Golfinvest, a.s.
Projekt biologickej rekultivácie pozemkov - OrangeI.T.A. Telecom Slovakia s.r.o.
Projekt biologickej rekultivácie pozemkov 4xNAFTA a.s.
Projekt biologickej rekultivácie pozemkov - Ložisko HrabníkHolcim (Slovensko) a.s.
Posúdenie OŤ na lesnom majetku - Kl. pod ZnievomHB REAVIS MANAGEMENT spol. s r.o.
Projekt rekultivácie lesných pozemkov Cesta I/61 - Bratislava - SenecSLOVENSKÁ GEODETICKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
Projekt biologickej rekultivácie pozemkov - Talefónica O2 - 2xIng. Karel Svoboda, ČR
Projekt biologickej rekultivácie pozemkov - el.prípojkaHAKO a.s.
Identifikácia vlastníckych hraníc na LC Trstín - KarpatyIng. Rastislav Bezák BEZÁK-HOLZ-Chynorany

2008

Lesné hospodárske plány s platnosťou od 1.1.2009 – Celkom 15 363,79 ha
Lesný celokObhospodarovateľVýmera (ha)
PílaLesy SR, š.p.6 659,46
Mestské lesy PezinokLesy SR, š.p.1 161,33
Mestské Lesy ModraLESY MODRA, s.r.o.2 363,26
Martinský HájVojenské lesy a majetky SR, š.p.
Združenie urbarialistov v Senci
Urb.spol. Šenkvice
Združ užív. lesa - Sv. Martin
Združ. uživ. lesa Blatné
ostatní obhospodarovatelia
187,48
181,93
84,28
221,06
145,21
71,39
BalúnkySlovak Forest Services s.r.o.297,16
Záruby - Malá SkalkaSlovak Forest Services s.r.o.1 177,99
Dolná RakováMgr. Ľubomír Zavadil590,62
KošarinaHotel Tatra a.s.298,18
Trstín - KarpatySlávia Beta s.r.o.
PS Urbár Hradište p. Vrátnom
Osusko-Korl.urb.spol. Osuské
Osusko-Dobrov.urb.spol. Osuské
Združ. urbarialistov Pl. Peter
Urb. a posienková spol. Buková
Poz.spol. urbárnikov Jablonica
Urb.spol. Prievaly
PS urbárnikov Dechtice
ostatní obhospodarovatelia
94,89
383,10
73,88
134,63
261,22
112,00
198,40
186,51
108,28
371,53
Ostatné činnosti
ProjektObjednávateľ
Osobitný režim hospodárenia CHKO Malé KarpatyŠOP SR – Správa CHKO Malé Karpaty
Osobitný režim hospodárenia - Mestské lesy ModraLESY MODRA, s.r.o.
Projekty rekultivácií - naftové sondyNAFTA a.s.
Výpočet náhrad za obmedzenie užívania lesných pozemkov v NPR ZárubyBALUNKY, družstvo
Inžinierske činnosti - Golfový areál Šajdíkové HumenceGG, a.s.
Posúdenie stavu lesných porastov - Kláštor pod ZnievomHB Reavis Management, s.r.o.

2007

Lesné hospodárske plány s platnosťou od 1.1.2008 – Celkom 24 391,46 ha
Lesný celokObhospodarovateľVýmera (ha)
HlohovecLesy SR, š.p.
PS - LS Svätý Peter
Urbárska spol. Hlohovec
Urbárska spol. Svrbice
Urbárska spol. Koplotovce
Kutan Ľ. a spol.
ostatné spoločnosti
ostatní obhospodarovatelia
2 829,53
294,21
446,71
103,91
50,79
161,29
83,00
118,11
Gbely - štátneLesy SR, š.p.4 081,81
Gbely - neštátneLesy SR, š.p.1 556,46
Mesto SkalicaLESS & Co, s.r.o.1 641,04
Tekovské NemceEurovalley a.s.948,18
Šaštín - štátne
(subdodávka pre NLC Zvolen)
Lesy SR, š.p.2 462,34
Šaštín - neštátne
(subdodávka pre NLC Zvolen)
Lesy SR, š.p.
Bezák-Holz
Kerkosand s.r.o.
Najpi s.r.o.
Spol.urb. Obce Hlboké
Urbár Šaštín
ostatní obhospodarovatelia
3 031,80
320,05
223,27
293,15
220,25
247,24
506,72
Holíč - štátne
(subdodávka pre NLC Zvolen)
Lesy SR, š.p.1 708,01
Holíč - neštátne
(subdodávka pre NLC Zvolen)
Lesy SR, š.p.
LESS & Co, s.r.o.
Bezák-Holz
LS Štefek a spol.
ostatní obhospodarovatelia
2 640,43
240,86
53,94
117,11
11,25
Ostatné činnosti
ProjektObjednávateľ
Osobitný režim hospodárenia Bažantnica Mladý Háj - časťp. Kutan a spol.
Osobitný režim hospodárenia CHA Dedova JamaŠOP SR – Správa CHKO Malé Karpaty
Inžinierske činnosti - Golf park SekuleMajetkový holding a.s.
Posúdenie stavu lesných porastov a zistenie zásob topoľa šľachteného v PR Veľký LélBratislavské regionálne ochranárske združenie

2006

Lesné hospodárske plány s platnosťou od 1.1.2007 – Celkom 6 897,87 ha
Lesný celokObhospodarovateľVýmera (ha)
Moravský JánLesy SR, š.p.
Urbár Lakšárska Nová Ves
Urbár Borský Svätý Jur
PLD Moravský Svätý Ján
PLS Čierny Majer
Irena a Ján Prelec
ostatní obhospodarovatelia
6 134,10
151,81
171,09
150,77
78,13
188,26
23,71
Ostatné činnosti
ProjektObjednávateľ
Nadštandardné náležitosti LHP na LC Moravský Jánobhospodarovatelia
Osobitný režim hospodárenia na LC Moravský Ján a na LC KostolišteŠOP SR – Správa CHKO Záhorie
Projekt Zvernice PieskyLESY MODRA, s.r.o.
Projekt navýšenia ťažby v r. 2007LESY MODRA, s.r.o.
Výpočet náhrad za obmedzenie užívania lesných pozemkov v NPR Šúr Mesto Svätý Jur

LH Projekt - SK, s.r.o., 8. mája 4387/15, 921 01 Piešťany, Kancelária: Hollého 1983/23 921 01 Piešťany,

+421 33 7301264, +421 905 299 779, +421 905 554 730, lhprojekt@lhprojekt.sk